Погосподарський облік для сільських і селищних рад

Програмний комплекс «Погосподарський облік для сільських і селищних рад» розроблений на основі «Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах” затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 08.12.2010 № 491 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 січня 2011р. за № 9/18747.

Основне призначення даного комплексу:

 • надавати можливість отримання зведених звітів з ряду показників по сільської, селищної раді на основі інформації, занесеної з книг господарського обліку в базу даних, яка є їх комп’ютерним аналогом;
 • вести облік населення, житлового фонду, що належить громадянам на правах особистої власності, наявності в них худоби, сільськогосподарської техніки, земельних наділів, формувати реєстр виборців;
 • формувати і видавати різного виду документи, довідки та аналітичні таблиці.

Вирішена проблема підписи голови та членів домогосподарств, що дозволяє вести погосподарський облік в електронному форматі.

При необхідності можна швидко сформувати доступну аналітичну інформацію: соціальний паспорт, вікова структура населення, право власності на землю й сільгосптехніку в розрізі членів домогосподарств, список осіб, зареєстрованих на території ради, та ін.

У даному комплексі вирішена проблема, пов’язана з поданням звітності в органи статистики: форма 6-сільрада, форма 4-сільрада, форма 1-житлофонд.

На підставі бази даних ведеться виписка та облік документів: доручення, виписки, заповіти, акти цивільного стану, свідоцтва.

Передбачена виписка довідок:

 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про склад сім’ї або зареєстрованих осіб;
 • довідка про склад сім’ї та землекористування;
 • довідка про склад сім’ї та розмір платежів;
 • довідка про наявність худоби;
 • довідка про наявність пасіки;
 • довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (Форма № 3ДФ)
 • довідка про приватизацію земельної ділянки;
 • довідка про наявність земельної ділянки;
 • довідка про право власності на житловий будинок та ін.;

Реалізована можливість отримання повної та різнобічної інформації про будь-кого з мешканців за будь-який період засобами швидкого і ефективного пошуку за реквізитами: ПІБ, адресу, номер об’єкта обліку, паспорт, ідентифікаційний код, дата народження.

Веб-адреса, на якій розміщений програмний комплекс: http://www.informrada.com.ua

Замовити послуги

Услуга

Ваше ім'я

Ваш E-Mail

Контактний телефон

Додаткова інформація

Закрыть